Who's Online

Error message

  • Warning: include(/home/waterinf/public_html/profiles/option.php): failed to open stream: No such file or directory in include() (line 6066 of /home/waterinf/public_html/includes/common.inc).
  • Warning: include(): Failed opening '/home/waterinf/public_html/profiles/option.php' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php54/usr/share/pear:/opt/alt/php54/usr/share/php') in include() (line 6066 of /home/waterinf/public_html/includes/common.inc).

Karez

AWARAN DISTIRCT

Name of Karezes
1 Kahan-e-Zeelag Karez
2 Khohda Hassan Karez
3 Khohda Khuda Bakhsh Karez
4 Khohda Juma Khan Karez
5 Phullan Abad Karez
6 Gul Abad Karez
7 Azim Jan Teertaj Karez
8 Gul Baig Karez
9 Ahmad Abad Karez
10 Rafiq Abad Karez
11 Gishkaur Karez
12 Sheh Kalag Karez
13 Jumber Karez
14 Hore Karez
15 Dodar Karez
16 Qazi Abad Karez
17 Murghi Karez
18 Askan Char Karez
19 Mengal Abad Karez
20 Asooda Rindak Karez
21 Haji Abdul Aziz Shadenzai Rindak Karez
22 Chorak Nokejo Karez
23 Nokejo Bazar Karez
24 Sari Nokejo Karez
25 Shadenzai Mir Karim Bakhsh Karez
26 Jebri Sardar Muhammad Hassani Karez
27 Sar-e-Jebri Karez
28 Bansar Sardar Habib Ullah Karez
29 Minai Kalat Mir M. Qasim Magsi Karez
30 Kuch Mashkey Karez

 


Chagai, District

Name of Karezes
1 Muhammad Sharif Karez (Dalbandin)
2 Shah Karez Amuri
3 Sardar Khudai Rahim
4 Malik Muhammad Karez Amuri
5 Muhammad Zarif Karez Amuri
6 Essa Karez (Dalbandin)
7 Fateh Muhammad Karez Mirkhancha
8 Muhammad Zaman Karez Mirkhancha
9 Malik Azam Karez Amuri
10 Nohli Karez Yak Mach
11 Sandak Karez 
12 Haji Khuda Bukhsh Karez Kachao
13 Shah Muhammad Karez Bato
14 Khuda Bukhsh Karez Gown Shero
15 Sikandar Khan Karez Zangi Abad
16 Qaim Khan Wal Karez Noshki
17 Shamoo Wal Karez Noshki
18 Abdul Rehman Karez Padage
19 Haji Mir Khan Karez Padage
20 Niaz Muhammad Karez Padage
21 Baqi Khan Karez Padage
22 Sufi Khuda Bukhsh
23 Muhammad Siddiq Karez
24 Shafar Karez Padage
25 Sharif Karez Mukoontak
26 Abdullah Karez Miroi
27 Gul Muhammad Miroi
28 Noroz Khan Karez Miroi
29 Faqir Karez Bala Nosh
30 Sadullah Karez Ghat Broot
31 Syed Ali Shah Karez Shoorcha
32 Muhammad Sharif Darmin
33 Syed Ghulam Hussain Darmin
34 Awar Karez Darmin
35 Mughal Karez Darmin
36 Rasool Bukhsh Karez Darmin
37 Siddiq Karez Dugnan
38 Rasool Bukhsh Karez Dugnan
39 Sohbat Karez Dugnan
40 Malik Khuda Bukhsh Darmin
41 Haji Murad Bukhsh Karez Dugnan
42 Malik Azam Karez Padgiaban
43 Padgiaban Karez
44 Nasri Karez Ziarat Balanosh
45 Syed Muhammad Karez Killi Kurd
46 Muhammad Karim Karez Killi Kurd
47 Syed Gamshad Padgiaban
48 Haji Sher Muhammad Dugnan
49 Zarif S/O Ghulam M. Karez Ghat Broot
50 Azam S/O Shahdur Karez Mirkhancha
51 Khan Muhammad Temorchai
52 Moheem Khan Karez Niam Durgi
53 Murad Khan Karez
54 Shahichah Karez H. Jangeer (Khucaki)
55 Sobaidar Sahibdad Karez Soran
56 Niam Drogi Karez

KACHHI DISTRICT

Name of Karezes
1 Jhal Karez
2 Nundanki Karez
3 Grang Karez
4 Shahaq Karez
5 Kahar Karez
6 Kuhni Karez
7 Katwar Karez
8 Saina Karez
9 Khanwah Karez
10 Gazo Karez
11 Bakhar Karez
12 Kaokhali Karez
13 Surni Karez
14 Sunwah Chakarani Karez
15 Wahiraman Karez
16 Jodahani Karez
17 Panjuk Karez

KALAT DISTRICT

Name of Karezes
1 Mir Shahbaig Karez
2 Chashma Karez

KHARAN DISTRICT

Name of Karezes
1 Pattak Karez
2 Lundo Karez
3 Noroz Kalat Karez
4 Laggi Karez
5 Amir Laggi Karez
6 Pattak Karez
7 Lundo Karez
8 Noroz Kalat Karez
9 Luggi Karez
10 Amir Luggi Karez
11 Kunari Karez
12 Sheroza Karez
13 Shakar Khan Karez

 


KHUZDAR DISTRICT
Name of Karezes
1 Mir Ghous Bakhsh Bazenjo Karez
2 Tobro Karez
3 Sheikh Amdi Karez
4 Yasin Karez
5 Naseeb Abad Karez
6 Siah Pad Karez
7 Miari Karez
8 Faiz Abad Karez
9 Maruki Karez
10 Phul Abad Karez
11 Qadir Abad Karez
12 Moenki Garuk Karez
13 Tuk Karez
14 Siah Pad Parko Karez
15 Killi Alam Khan Ornach Karez
16 Sardar Akbar Miandar Karez
17 Haji Rehmatullah Karez
18 Kashmi Karez

 

KHUZDAR DISTRICT
Name of Karezes
1 Mir Ghous Bakhsh Bazenjo Karez
2 Tobro Karez
3 Sheikh Amdi Karez
4 Yasin Karez
5 Naseeb Abad Karez
6 Siah Pad Karez
7 Miari Karez
8 Faiz Abad Karez
9 Maruki Karez
10 Phul Abad Karez
11 Qadir Abad Karez
12 Moenki Garuk Karez
13 Tuk Karez
14 Siah Pad Parko Karez
15 Killi Alam Khan Ornach Karez
16 Sardar Akbar Miandar Karez
17 Haji Rehmatullah Karez
18 Kashmi Karez

 


KOHLU DISTRICT
Name of Karezes
1 Sour Karez
2 Nodin Karez
3 Faqir Kach Karez
4 Sor Kumb Karez
5 Sanchor Karez
6 Manjhra Karez
7 Skin Kach Karez
8 Garisini Karez
9 Lasayzai Karez

 


LORALAI DISTIRCT
Name of Karezes
1 Kanoor Abad Karez
2 Ruddleen Karez
3 Zangiwal Karez
4 Mahole Karez (Nari Vialla)
5 Kach Amaqzai Karez
6 Gharbi Karez
7 Chinjan Karez
8 Tazo Karez
9 Hamaya Karez
10 Speena Karez
11 Shaban Jangi Karez
12 Torwah (Sher Khan) Karez
13 Danda Karez
14 Sarmalak Karez
15 Kuchlak Karez - II
16 Dabri Karez
17 Darazandah Karez
18 Habib Killa Karez
19 Shumbay Karez
20 Duki Karez in Bahao Area
21 Nasirabad Karez
22 Ghari (Jalar) Karez
23 Musa Jan Karez
24 Zulfaqar Karez
25 Saudi Naskheel Karez
26 Dargai Kudezai Karez
27 Nawai Viala (Mahol Sheikhan) Karez
28 Jundwali Karez (Durg Area)
29 Zarh Karez
30 Kashmir Karez (Zarah area)
31 Kishki Karez
32 Mara Khurd Karez
33 Wuch Neel Karez
34 Spidar Karez
35 Jadeed Karez
36 Wahab Karez
37 Mahiwall Karez
38 Murtat Karez
39 Asghar Lean Karez
40 Monara Khurd Karez
41 Moneza Kallan Karez
42 Manzaki Karez (Additional works)
43 Killi Ghez Wall Karez
44 Ghosani Karez Drug Area
45 Zaza Karez
46 Zama Ali Khel Karez
47 Choki Balalzai Karez
48 Newa Karez Drug
49 Cheena Khundal Karez
50 Gubra Karez     
MASTUNG DISTRICT  
Name of Karezes  
1 Bangi Karez  
2 Kaddi Karez  
3 Rekki Karez  
4 Dando Karez  
5 Miana Marez  
6 Datto Karez  
7 Afghan Karez  
8 Ladha Karez  
9 Tilari Karez  
10 Chashma Dolai Karez  
11 Shahnawaz Karez  
12 Tikki Wall Karez  
13 Mothi Karez  
14 Ghulam Mustafa Karez  
15 Sheikhan Karez  

 


PANJGOOR DISTRICT
Name of Karezes
1 Niaz Abad Karez
2 Mir Kechey Karez
3 Allah Abad Karez
4 Faiz Abad Karez
5 Kaur Joe Bugg Karez
6 Kaur Joe Shukruk Karez
7 Kaur Joe Mehmood Abad Karez
8 Kaur Joe Chitkan Karez
9 Churro Karez
10 Pir Jahalag Karez
11 Iqbalabad Karez
12 Khuda abad Karez
13 Kaur Joe Chummag Karez
14 Soro Karez
15 Ali abad Karez
16 Kaur Joe Duznap Karez
17 Kaur Joe Duznap Karez
18 Umaid Abad Karez
19 Musafar Abad Karez
20 Haji Abad Karez
21 Faqir Abad Karez
22 Faisal Abad Karez
23 Gunbuk Karez
24 Muslim Abad Karez
25 Gharib Abad Karez
26 Ellahi Abad Karez
27 Kallag No.1 Karez
28 Saeed Abad Karez
29 Luqman Abad Karez
30 Mir Abad Karez
31 Karim Abad Karez
32 Takan Karez
33 Kunnri Karez
34 Sakai Kalat Karez
35 Khowasti Kehn Karez
36 Nike Kehn Karez
37 Shafi Abad Karez
38 Barkat Abad Karez
39 Miskin Abad Karez
40 Atta Abad Karez
41 Ali Abad Karez
42 Khuda Abad Karez
43 Sari Abad Karez
44 Karim Abad Karez
45 Ahmad Abad Karez
46 Qadir Abad Karez
47 Nazar Abad Karez
48 Khuda Abad Karez
49 Paaz Jan Karez
50 Gharib Abad Karez
51 Rasaldar Karez
52 Kaur Joe Faqir Aunbai Karez
53 Kaur Joe Rahmat Karez
54 Kaur Joe Noor Ahmad Karez
55 Kaur Joe Faqir Muhammad Karez
56 Kaur Joe Ghulam Qadir Karez
57 Khuda Abad Karez
58 Lalabad Karez
59 Sufiabad Karez
60 Kaur Joe Guhal Karez
61 Kaur Joe Pakistan
62 Kaur Gahe Karez
63 Mazdoo-abad Karez
64 Muslimabad Karez
65 Noorabad Karez
66 Ain Zarkan Karez
67 Pazeerabad Karez
68 Nawazabad Karez
69 Saeedabad Karez
70 Mumenabad Karez
71 Khudaabad Karez
72 Allahabad Karez
73 Kaur Joe Hasilabad Karez
74 Qaziabad Karez
75 Noken Kehn Karez
76 Sar Kehn Karez
77 Ghribabad Karez
78 Jhuloo Karez (Kaur Joe)
79 Punchi Karez
80 Shafi Mohammad Karez
81 Haji Kehn Karez
82 Qadiabad Karez
83 Kohnan Karez
84 Qumber Karez
85 Mirabad Karez
86 Khuda Mohammad Khan Karez
87 Doshanbay Karez
88 Siddque-abad Karez
89 Afzal-abad Karez
90 Ghrib-abad Karez
91 Sahib Kehn Karez
92 Wali-abad Karez
93 Rahim-abad Karez
94 Gar Karez
95 Bozerg Karez
96 Chashma Karez, Growag
97 Fazal-abad Karez
98 Murradabad Karez
99 Abdullah-abad Karez
100 Chasma Karez Chukel
101 Chery Joe Karez
102 Chashma Kundi Joe
103 Chashma Saaman Joe
104 Chashma Seerab Joe
105 Kargoli Karez
106 Iraqi Karez
107 Allahabad Akrez
108 Mukkad Karez
109 Ghrib-abad Karez
110 Naseer-abad Karez
111 Saeed-abad Karez
112 Mir-abad Karez
113 Nok-abad Karez
114 Sari-abad Karez
115 Faqir-abad Karez
116 Gaddri Karez
117 Dil Saar Karez
118 Ghrib-abad Karez
119 Noor-abad Karez
120 Baloch-abad Karez
121 Qazi-abad Karez
122 Gharib-abad Karez
123 Karim-abad Karez
124 Nazeer-abad Karez
125 Ellahi-abad Karez
126 Gally No. Karez
127 Yang-abad Karez
128 Zandendaz Karez
129 Habib-abad Karez
130 Ellahi-abad Karez
131 Assadullah-abad No.2 
132 Faqir-abad Karez
133 Nok-abad Karez
134 Ain Zarkan Karez
135 Ghafoor-abad Karez
136 Pendok-abad Karez
137 Dil-abad Karez
138 Ghos-abad Karez
139 Ellahi-abad Karez
140 Khuda-abab Karez
141 Mehmood-abad Karez
142 Atta-abad Karez
143 Malik-abad Karez
144 Nokeen Joe
145 Khuda-abad Karez
146 Habib-abad Karez
147 Shahkari Karez
148 Ali-abad Karez
149 Abdullah-abad Karez
150 Subaz Kehn Karez
151 Murad-abad Karez
152 Sufi Mohammad Karim Karez
153 Habib-abad Karez No. 2
154 Aslam-abad Karez
155 Gharib-abad Karez
156 Bad Jan-abad Karez
157 Allah-abad Karez
158 Wali-abad Karez
159 Nazeer-abad Karez
160 Holumb Karez
161 Rahim-abad Karez
162 Sheer-abad Karez
163 Iqbal-abad Karez
164 Ahmed-abad Karez
165 Mir-abad Karez
166 Fathe-abad Karez
167 Sahib Kehn Karez
168 Shokat-abad Karez
169 Hasil-abad Karez
170 Munir-abad Karez
171 Murad-abad Karez
172 Faqir Dad Rahim Karez
173 Ismail-abad Karez
174 Saeed-abad Karez
175 Pir-abad Karez
176 Nok-abad Karez
177 Hassan-abad Karez
178 Abdullah Abad Karez
179 Gul-abad Karez
180 Rogani Cheh Shep
181 Khuda-abad Karez
182 Kalag No.2 (Washap)
183 Pir-abad Karez
184 Washab Karez
185 Khuda-abad Karez
186 Nok-abad Karez
187 Chashm Saray Kalat
188 Atta Abad Karez

 


PISHIN DISTRICT
Name of Karezes
1 Jigda Karez
2 Kamalzai Karez
3 Ulasai Kareze, Tor Murgha
4 Zarak Karez
5 Ghulana Karez of Juma Khan
6 Dara Sur Karez
7 Sharan Karez
8 Haji Nida Loai Karez
9 Haji Nida Landai Karez
10 Ali Karez
11 Toghi Karez
12 Pishin Karai Karez
13 Rehmat Ullah Karez
14 Shasa Muhammadzai Karez
15 Manzaki Imran Karez
16 Surtal Karez
17 Nasir Karez
18 Ghaish karez
19 Shasa shabaizai Karez 
20 Naou Karez 
21 Nareen Karez 
22 Chungi Karez 
23 Tore Ghara Karez
24 Sara Khua Karez
25 Boghraza karez
26 Walng Haqdad Karez
27 Habib Karez
28 Tus Karez 
29 Karezgai Karez
30 Chashobi Karez
31 Kindeel Karez
32 Gadai Karez Akhter Jan (Injani)
33 Khaz Walang Katta Karez
34 Charagai Karez
35 Kooz Shashah Karez
36 Walang Massezai Karez
37 Shahi Karez
38 Gulish Garangi Karez
39 Toor Tangi Karez
40 Tor Khan Karez
41 Abdaki Karez
42 Safar Khussi Karez
43 Wakeel Kar Valma Karez
44 China Chanar Karez
45 Ghashai Karez
46 Chana Bawer
47 Chana Walma Karez
48 Qasimzai Karez
49 Teghi Malikzai Karez
50 Sharan Karez
51 Kach Mandozai Karez
52 Baram Shah Akhtarzai Karez
53 Baram Shah Kudezai Karez
54 Adura Skeikhan
55 Jalat Talari Karez
56 Kuta Kareze of Allah Dad
57 Salar Karez
58 Sabora Karez
59 Warjaroba Karez
60 Sohi Mahal Karez
61 Sarobi Karez
62 Shapana Talari Karez
63 Shana Karez
64 Zar Tangi Karez
65 Kalil Karez
66 Sharghalai Karez
67 Orya Karez
68 Shamai Karez
69 Ziba Karez
70 Kut Muhammad Shah Karez
71 Kuth Ziaba Muhammad Noor
72 Shabaozai Karez
73 Fathh-Talari Karez
74 Tangi Wazeer Karez
75 Walang Sikandar Karez
76 Doori Ahmad Khail Karez
77 Kar Baikar Karez
78 Murgha Essazai Karez
79 Tangi Khudozai Karez
80 Sagi Khudozai Karez
81 Bahtai Khadozai Karez
82 Syedmair Karez
83 Naghargai Karez
84 Zhar Karez
85 Bawari Karez
86 Sanzalai Karez
87 Jilga Karez
88 Inzergai Karez
89 Parsha Karez
90 Washolbai Karez
91 Shin Kach Mirzai Karez
92 Kassi Khadarai Karez
93 Kach Viala Karez
94 Surtal Pasha
95 Mullazai Karez
96 Gharshinan Karez
97 Landahi Karez
98 Warya Karez
99 Taran Obeshtagai  Karez
100 Ziaba Karez
101 New Kareze Balozai
102 Kona Karez
103 Tore Aghbergai Kareze Abskahil
104 Warya Surghond Darman Karez
105 Spin Kach Muhammad Unam Sakhobai
106 Churmian Karez
107 Gawal Karez
108 Pista Karez Aghbergai
109 Akarh Karez Aghbargai Rud Mallazai
110 Yousaf Kach Kooz Karez
111 Tazi Kach Karez
112 Mula Kala Karez
113 Zore Karez in D/S of Tore Khula Dam
114 Shabgai Karez
115 Sagai Karez Nigond Usmanzai
116 Askhobai Karez Dilsora Khanozai
117 Khanozai Kainz Karez
118 Godien Karez
119 Puto Karez
120 Veryat Karez
121 Ziaba Karez
122 Khusai Karez Barshore area
123 Tangi Khadozai Karez, Killi Toba Kakri

 


QILA ABDULLAH DISTRICT
Name of Karezes
1 Sanzala Karez
2 Roghani Karez
3 Puddo Karez
4 Kharh Karez
5 Old Chaman Karez
6 Jadeed Inzergai Karez
7 Chodi Karez
8 Tore Tangi (Hassanzai)
9 Zatti Tangi Karez
10 Girdi Tokhi Karez
11 Baghak Karez
12 Baghak Karez (Mirza Khan)
13 Kotani Karez
14 Garangai Karez
15 Landai Karez
16 Tirwa Karez
17 Nadira Karez
18 Garang Karez
19 Sui Karez
20 Zaranzaki Karez
21 Tokhi Karez
22 Dabri Karez
23 Parungi Karez (Toba)
24 Taleri Karez (Toba)
25 Chou Karez (Toba)
26 Nida Jadeed Karez
27 Abe Aghbar Karez (Toba)
28 Killi Abezan Karez (Shela Bagh)
29 Burj Matezai Karez
30 Sher Ali Karez (Toba)
31 Spingai Karez (Toba)
32 Warjaroba Karez (Toba)
33 Sher Ghashloon Karez
34 Mainjee Karez (Toba)
35 Kohli Karez (Toba)
36 Sah Karez (Toba)
37 Misri Karez (Toba)
38 Sori Barat Karez (Toba)
39 Chinar Karez (Toba)
40 Bunyadi Karez (Toba)
41 Khaddar Karez (Toba)
42 Aoughar Karez (Toba)
43 Savi Manzaki Karez (Toba)
44 Karatoo Karez (Toba Farakhi)
45 Urbashi Karez (Zemal)
46 Essari Karez (Zemal)
47 Shin Karez Toba
48 Baghicha Karez
49 Zaza Karez
50 Mandow Karez
51 Kanori Karez
52 Takri Karez
53 Dabbarloona Karez
54 Shingloona Karez
55 Sharang Karez
56 Hawer Karez
57 Sori Tangi Karze (Aghbarg)
58 Kundal Karez (Aghbarg)
59 Inzergai Karez
60 Samakai Shinkai Karez
61 Arambai Kakozai Karez
62 Machka Karez
63 Arambi Massezai Karez
64 Salo Karez
65 Spin Karez
66 Ziaba Karez
67 Arambi Bakarzai Karez
68 Doula Karez
69 Arambi Makhal Karez
70 Khashang Karez
71 Mando Lakra Karez
72 Sharan Karez
73 Khurgai Karez
74 Gulistan Karez
75 Inayatullah Karez
76 Shamakzai Karez
77 Zara Bund Karez
78 Garang Karez
79 Dabri Karez
80 Tanga Karez
81 Saghai Karez
82 Zezha Karez
83 Baghchi Karez
84 Mandaw Karez
85 Mandaw No.2  Karez
86 Ghunza Karez
87 Karori Karez
88 Karori Karez
89 Karori Karez
90 Wuchki Karez
91 Mangal Karez
92 Takhaya Karez
93 Gari Karez
94 Poti Karez
95 Zarnakai Karez     
96 Roghani 1Bostan Qabool Karez
97 Roghani 2 Chashama Karez
98 Roghani Killi Rehman Karez
99 Roghani Sirki Maghzai Karez
100 Aghabargoti Karez Mana Jalezai
101 Tangi Karez Mana Jalezai
102 Talgay Karez Mana Jalezai
103 Sahibzada Karez Ziaratona
104 Imrani Karez No.1 Mana Jalezai
105 Imrani Karez No.2 Mana Jalezai
106 Konsti Karez Konsta
107 Karoski Wahr Karez Tasha Rabat
108 Kach Karez Tasha Rabat
109 Basendi Karez Tasha Rabat
110 Shenshobi Karez Tasha Rabat
111 Gawal Akrez Tasha Rabat
112 Kanjsu Karez Kanjso
113 Gari Karez Mnaja Manakzai
114 Majghar Karez Eisna
115 Piarakh Karez Eisna
116 Manjki Karez Eisna 
117 Kachi Karez Eisna 
118 Nida Karez (old) Killi H.Abdullah
119 Jadeed Nida Karez K.J.Abdullah
120 Lowargai Karez Warjarob
121 Jan Mani Karez Warjarob
122 Desora Karez Desora
123 Khodgai Karez 
124 Dolangai Karez Dolangai Gulistan
125 Abnoshi Chashma Noorak 
126 Malak Barat Lirai Karez
127 Kaka Baz Khan Kolak area
128 Malik Baik Khan Kolak area
129 Mula Kira Jan Machika
130 Haji Juma Khan Machika
131 Babak Saba Ziarat Gulistan
132 Haji Abdul Rahim Kolak Kakozai
133 Haji Abdullah Shadi Khol Doji Kakozai
134 Chandona Firdaus Doji Kakozai
135 Kamal Atta Muhammad Baladoji Kakozai
136 Ghulam Jan Qadir Khol Doji Kakozai
137 Sara China Mahal Khol Doji Kakozai
138 Shin Karez Dara Arji Gulistan
139 Ziaba Karez Dara Arji Gulistan
140 Zhara Karez Massayzai Gulistan
141 Zorh Karez Arji Kakozai Gulistan
142 Mando Lakar Karez Dara Arji Gulistan
143 Dola Karez Dara Arji Gulistan
144 Shamakzai Karez near Qila Abdullah
145 Chinna Karez Dara Arji Gulistan
146 Oudkai Karez Aghbargai Dara Arji Dulistan
147 Spin Bund Karez Arji Massayzai Gulistan
148 Sole Karez Dara Arji Gulistan
149 Naiko Karez Dara Arji Gulistan
150 Shadi Karez Dara Arji Gulistan
151 Mula Amir Mohd Karez Dara Arji Gulistan
152 Mahal Karez Dara Arji Gulistan
153 Karori Karez Dara Arji Gulistan
154 Suleman Karez Dara Arji Gulistan
155 Salo Karez Massayzai Gulistan
156 Machika Karez
157 Chah Darkadi Karez Safarzai
158 Tangi Karez Amir Torzai
159 Menjai Karez Ghulam Muhammad Torzai
160 Menjai Sar Karez Muhammad Essa Torzai
161 Khora Torzai Karez Ghotak Torzai
162 Sanzalai Karez Deho Khan
163 Khori War Karez Fazal Muhammad
164 Takrai Ghabi Karez H. Abdul Zahir Lashkarzai
165 Takri Ziaba Karez Hayat Khan
166 Takri Loi Karez Haji Muhammad Yar
167 Misri Karez Haji Talib
168 Haji Paindzai Karez
169 Ghazi Karez Kamran
170 Dakoto Karez Khanomalezai
171 Shalargai Karez Akhtar Muhammad
172 Zabak Karez Fazil Malezai
173 Jani Karez Malezai
174 Mir Jan Karez Akhar Jan
175 Tangai Karez Hafiz Malazai
176 Shean Karez Haji Naik Muhammad
177 Masghar Karez Abdul Qadir
178 Wazir Karez Masghar Wazir Muhammad
179 Mula Ghulam Muhammad Karez Rahimzai
180 Zilam War Karez Mula Muhammad Yusuf
181 Warjali Karez Akhtar Gul
182 Essara Karez Muhammad Shadezai
183 Pati Kach Karez Mangal Shadezai
184 Enjar Karez Malik Fazal Muhammad
185 Spingai Karez Muhammad Naeem
186 Zarai Karez Akhtar Muhammad
187 Ghundai Karez Baz Muhammad
188 Bedar Karez Shah Wali
189 Ozhgai Karez Ismail Torzai
190 Shi Hod Karez Usman Ghani
191 Warjaroba Karez No1 Syed Umar
192 Warjaroba Karez No2 Dilbar
193 Warjaroba Karez No3 Baqi Haibatzat
194 Warjaroba Karez Usman Ghani
195 Ghoringash Karez Allah Dad
196 Aghbargai Dur Karez Muhammat Tahir
197 Sakahar Chinna Karez Dilawar Rahimzai
198 Tor Tezha Karez Qayum Rahimzai
199 Samadzai Karez Akhtar Jan
200 Manra Labanzai Karez Nabi Dad
201 Dadoli Karez Abdul Khaliq Torzai
202 Dawarkach Karez Muhammad Karez
203 Manra Jalayzai Karez Murtaza
204 Manra Jalayzai Karez Baridad
205 Parang Karez Baqa Khan
206 Shina Bain Karez Qari Nida Muhammad
207 Woulzai Karez Faiz Muhammad Ganozai
208 Marbai No. 1 Wali Muhammad
209 Marbai No. 1 Payo Pindrani
210 Ahmad Khanzai Karez Gul Muhammd 
211 Mula Sardar Muhammad Karez Aghbargai
212 Bali Karez Dad Khan
213 Lundi Karez Tor Jan
214 Daik Karez Fazil Ali Muhammad
215 Tangai Karez Qari Ghulam Muhammad
216 Shilagai Karez Akhtar Muhammad
217 Koti Karez Khano
218 Sorkar Karez Rozi Khan
219 Khandak Karez Khushal Khan
220 Khadar Karez
221 Hamran Karez
222 Tanbeer Karez Spina Tezha Khadar
223 Hartao Karez
224 Gat Karez
225 Babi War Karez
226 Lesena Payo Karez
227 Takri Shinkhata Karez
228 Dabarloon Karez Takri
229 Kalagai Karez Takri
230 Ali Muhammad Karez Takri
231 Haji Abdullah Karez Takri
232 Haji Muhammad Hassan Karez Takri
233 Sher Muhammad Karez Spina Tezha
234 Haji Akhtar Jan Karez Talari
235 Ghurgai Karez Malik Ghotak Aka
236 Baghgai Soza Bridge Matakzai
237 Tozi Karez Chaman
238 Murdah Karez Chaman
239 Suri Mara Karez
240 Baz Muhammad Karez
241 Mara Nabi Dad Karez
242 Lubnazai Karez
243 Talleri Allah Dad Karez

 


QUETTA DISTRICT
Name of Karezes
1 Sanzali Karez (New)
2 Sanzali Karez (Old)
3 Jehlum Karez
4 Sara Korji Karez
5 Chashma Karez
6 Shah Jehan Karez
7 Atta Muhammad Karez
8 Dad Shah Karez
9 Gul Ganj Karez
10 Marget Karez
11 Swalo Karez
12 Sur-Naray Karez
13 Alamzai Karez
14 Sultankur Karez
15 Said Muhammad Karez

 


Turbat, District
Name of Karezes
1 Peergo Karez
2 Nasirabad Karez
3 Goneabad Karez
4 Korasi Karez
5 Malikabad Karez
6 Phullani Karez
7 Phullan Karez
8 Shakarabad Karez
9 Razai Kahn Karez
10 Sari Joe Karez
11 Zarabad Karez
12 Raisabad Karez
13 Raffahan Karez
14 Niami Kalag Karez
15 Sari Gore Karez
16 Haidery Kehn Karez
17 Malikabad Karez
18 Umeri Kehn Karez
19 Rud Bun Karez
20 Kalag Churbuk Karez
21 Zuhag Karez
22 Karkey Karez
23 Maliki Karez
24 Tump Karez
25 Shah Kehn Karez
26 Nazarabad Karez
27 Sari Kehn Karez
28 Allandoor Karez
29 Gharibabad Karez
30 Kalatoo Karez
31 Reako Karez
32 Perk Karez
33 Kirman Daz Karez
34 Azamabad Karez
35 Kawasi Karez
36 Gushan Karez
37 Rindabad Karez
38 Malik abad Karez
39 Rindabad Karez
40 Balochabad Karez
41 Dazin Karez
42 Kasnow Karez
43 Daddy Karez
44 Gulabad Karez
45 Hekahik Karez
46 Dashtary Kehn Karez
47 Shahpuk Karez
48 Sar Chopi Karez
49 Bajjly Karez
50 Nazeerabad Karez
51 Ghonky Karez
52 Noke Abad Karez
53 Gat Karez
54 Nillan Karez
55 Kikken Karez
56 Shoroki Karez
57 Kesak Karez
58 Juma Abad Karez
59 Gul Muhammad Abad
60 Noke Shahr
61 Solani Karez
62 Kaur Joe Kallan
63 Chamagan Karez
64 Phull Abad Karez
65 Doorgand Karez
66 Jan Muhammad Karez
67 Gerani Karez
68 Rud Bun Karez
69 Liakat Karez
70 Gibun Karez
71 Abshahari Karez
72 Solband Karez
73 Dagari Kehn Karez
74 Godi Karez
75 Allah Bakat Karez
76 Shah Kehn Karez
77 Phullani Karez
78 Gorani Karez
79 Challo Karez
80 Khair abad Karez
81 Tolag abad Karez No.1
82 Sari Shahr Kaur Joe
83 Faroz abad Karez
84 Kaur Joe Chib
85 Karez Shahdeyar
86 Bashir abad Karez
87 Fathay abad Karez
88 Wali Muhammad Abad Karez
89 Durra Karez
90 Jamal Karez
91 Nagak Karez
92 Noke abad Karez
93 Muhammad abad Karez
94 Sar Dasht Karez
95 Bundi Karez
96 Churbuk Karez
97 Laleen Karez
98 Tugoo Karez
99 Kaur Joe Karez
100 Sankage Karez
101 Beat Kaur Joe
102 Muhammad abad Karez
103 Farooqabad Karez
104 Sariabad Karez
105 Kassno Karez
106 Pullabad Karez
107 Asphi Khan Karez
108 Bast Karez
109 Hajiabad Karez
110 Nooken Khan Karez
111 Aftari Karez
112 Jusak Karez
113 Sarikehn Karez
114 Kaurjoe Shikin Karez
115 Haji Abdul Rehman Karez
116 Daddy Karez
117 Jagogi Karez
118 Dazon Karez
119 Azian Karez
120 Maglani Karez
121 Zafarabad Karez
122 Kasanabad Karez
123 Sher Dil Abad Karez
124 Nagidar Karez
125 Ziarat Karez
126 Waqai Karez
127 Karpasi Karez
128 Abdowl Karez
129 Zenatul Karez
130 Nilag Karez
131 Abdul Karim Karez
132 Abdul Gahffor Karez
133 Garmiki Karez
134 Sorgar Karez
135 Mazari Kehn Karez
136 Estalabad Karez

 


x:str="Chashma Kach Thana ">Chashma Kach Thana style='mso-spacerun:yes'>  x:str="Jehan Kach Karez ">Jehan Kach Karez style='mso-spacerun:yes'>  x:str="Abdul Khaliq Karez ">Abdul Khaliq Karez style='mso-spacerun:yes'> 
ZIARAT DISTRICT
Name of
Karezes
1 Malkana Karez Mana
2 Spezandi Karez
Mana
3 Ghunza Karez
pezandi
4 Smazab Karez
pezandi
5 Spera Ragha
Karez
6 Valarkani Karez
7 Zizri Karez
8 Badar Zaman
Karez Zizri
9 Baba Kharwari
Karez
10 Khoshki Karez
11 Saleh Ashkob
Karez
12 Rehman Kach
Karez
13 Zar China Karez
14 Ahmadoon Chashma
Karez
15 Rodghi Tangi
Karez
16 Tangi Karez
Kashang
17 Ghouzagi Karez
Gogi
18 Chungi Karez
19 Jungle Bandat
Karez
20 Allah Dad Karez
21 Zangi Cheena
Karez
22 Sui Chaman Karez
23 Sui Karez (Poti)
24 Karmoo Karez
Talari
25 Khawaja Khizar
Karez
26 Malak Ghund
Karez
27 Haidara Shella
Karez
28 Sirki Verchume
Karez
29 Kharboz Karez
(Zandi Gut)
30 Verchum Karez
31 Shaiki Karez
Kawas
32 Murgha Karez
Kawas
33 Kooz Karez Kawas
34 Chashma Karez
Kawas
35 Gangoo Kach
Karez Kawas
36 Nari Karez Kawas
37 Patio Karez
38 Pechi Karez
(New)
39 Chashma
Basteragai Karez
40 Bano Bagh Karez
41 Cheena Karez
42 Uch Murdar
Chashma Karez
43 Miana Nari Karez
Mali Kut
44 Murdar Kach
Karez Muhal Susta
45 Chashma
Bismillah
46 Ashkobi Karez
47 Naurang Karez
48 Mula
Nawab-ud-Din Karez
49 Speen Karez Baba
Kharwari
50
51 Tor Sakhar Karez
52 Kawas Niaz Karez
53
54 Kachi Karez
55 Sansak Karez
56 Noorak Karez
Sasan Mana
57 Poi Karez
58
59 Inzerget Karez
60 Ghurman Karez
61 Churmen Karez
62 Zamoon Karez
63 Uzliz Karez
64 Kan Karez
65 Sund Ghara Karez
66 Haji Toor Karez
67 Mara Karez
68 Lining of Koze
Aghbarg Karez at Ahmadoon